Ing. Daniel Drašar

Konzultace a vývoj na míru se specializací na Opensource

 Spolupracuji s odborníky, kteří rozšiřují mé dovednosti a obohacují výsledná řešení pro naše klienty. 

Analýza a architektura SW

Sběr a vyhodnocení požadavků: Identifikace klíčových potřeb vašeho projektu.

Návrh řešení a dokumentace: Profesionální návrhy a důkladná dokumentace pro hladký průběh projektu.

Nestranný dohled nad dodavatelem: Zajištění kvality a efektivity od projektového řízení až po finální dodávku software.

Business a procesní témata

Poradenství pro začínající podnikatele: Pomoc při nastavení a optimalizaci procesů pro nové firmy.

Optimalizace postupů: Analyzuji a navrhuji efektivnější pracovní postupy pro zlepšení výkonu vaší firmy.

Implementace projektových systémů na míru: Přizpůsobení a nasazení projektových nástrojů podle specifických potřeb vašeho podnikání.

Výstupy: Tvorba diagramů, mindmapy, WBS(Work breakdown structure), technické specifikace a detailní popis problémů.

Profesionální tvorba webových aplikací

Webové prezentace a specifické aplikace: Moderní a uživatelsky přívětivá řešení pro malé i střední podniky.

Technologie:  CMS Joomla,  CMS Wordpress,  PHP,  CSS3,  HTML5,  JavaScript, Adobe Cloud, Apache, Nginx, PHPStorm, Docker, Lando, Linux, ...

Marketingová podpora: Pomoc s definicí základních marketingových cílů nebo propojení s ověřenými odborníky.

Implementace Redmine projektové softwaru

Konzultace a implementace na míru: Přizpůsobení Redmine vašim specifickým potřebám.

Instalace a konfigurace: Profesionální nastavení a provoz Redmine v režimu on-premise.

Školení a podpora: Výběr a konfigurace pluginů, návrh a konfigurace Workflow, odborná školení.

Tech leader

Klíčové oblasti: CORE systémy, udržitelnost, jednoduchost implementace, ekonomický model, metodika.

Výběr technologie: Zajištění dlouhodobě udržitelného a ekonomicky výhodného řešení.

Směr implementace: Udržení správného směru implementace a dokumentace.

Konfigurace síťových prvků Mikrotik( RouterOS )

Firewall: Nastavení a správa bezpečnostních pravidel pro ochranu vaší sítě.

WireGuard: Implementace moderního a efektivního VPN řešení.

VLAN: Konfigurace virtuálních LAN pro segmentaci a zlepšení výkonu sítě.

WiFi a roaming: Optimalizace bezdrátových sítí pro stabilní a rychlé připojení s podporou roamingu.

Routing: Nastavení směrovacích protokolů pro efektivní přenos dat v síti.

Queues: Konfigurace front pro řízení šířky pásma a prioritizaci síťového provozu.

A další: Kompletní přizpůsobení síťových prvků dle specifických požadavků vaší firmy.

Klíčové kompetence